Księga identyfikacji CI (Corporate Identity) jest bezpośrednim elementem budowania jednolitego wizerunku firmy lub produktu. Zasady księgi identyfikacji wizualnej zawarte są w formie tradycyjnej księgi lub formy elektronicznej. Identyfikacja wizualna firmy to zestaw reguł, zbiór zasad, dotyczących logotypu lub godła i jego budowy, opisując kolorystykę, zastosowanie, reguły, wersje i odmiany. To zbiór zasad, dla których każda szanująca się firma buduje swoją markę i indywidualny styl wśród milionów znaków funkcjonujących w świecie biznesu i marketingu. Dobry jednolity wizerunek to zaufanie klienta do firmy i jego oferty.